Postępy Fizyki 73 (2)

Tom

73

Zeszyt

2

Rok

2022
Postępy Fizyki 73 (2) 2022

Bohaterem numeru 2/2022 Postępów Fizyki jest wybitny polski uczony Mieczysław Wolfke, barwna postać fizyki pierwszej połowy XX w. o niezwykłej intuicji badawczej. Na łamach naszego kwartalnika publikujemy teksty referatów, które zostaną wygłoszone podczas sympozjum naukowego zorganizowanego w ramach Roku Mieczysława Wolfkego (Politechnika Warszawska, 27.05.2022). Będzie ono poświęcone życiu i osiągnięciom Profesora oraz jego pomysłom wyprzedzającym epokę, w której przyszło mu działać.

Anna Szemberg, red. naczelna