Postępy Fizyki

Postępy Fizyki to czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne służące krzewieniu wiedzy fizycznej w Polsce. Pełni ważną rolę w stabilizowaniu i ujednolicaniu polskiej terminologii fizycznej, a także informuje o działaniach Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Periodyk ukazuje się od 1949 roku i jest źródłem wiedzy o najważniejszych wydarzeniach w fizyce na świecie i w Polsce. W latach 1949-2014 czasopismo ukazywało się jako dwumiesięcznik, natomiast od 2015 roku wydawane jest co kwartał.

Dzięki wsparciu MNiSW  zdigitalizowano  archiwalne numery czasopisma Postępy Fizyki i zamieszczono je  na stronie internetowej wydawcy.

Najnowszy numer:

Postępy fizyki nr 1/2024