Mieczysław Wolfke – wizjoner innowacyjności i prekursor kierunku studiów fizyka techniczna w Polsce

Strona

29

Abstrakt

W niniejszym artykule przybliżam działalność naukowa i popularnonaukowa Mieczysława Wolfkego w zakresie fizyki technicznej. Ponieważ obecne związki nauki z technika realizowane są w ramach misji uniwersytetu technicznego na koniec przedstawię kilka własnych refleksji na ten temat.

Abstract

In this article I describe scientific and popular-scientific activities of Mieczyslaw Wolfke in the field of technical physics. As the current relationship between science and technology is realised within the mission of a technical university, finally I present some of my own reflections on the subject.