2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego

Strona

2

Abstrakt

Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. Kulminacją obchodów jest zorganizowane na Wydziale Fizyki PW sympozjum, którego uczestnicy usłyszą referaty dotyczące życia, działalności i osiągnięć naukowych tego wybitnego polskiego fizyka. Poniższy artykuł jest wprowadzeniem do referatów, które zawiera niniejszy numer Postepów Fizyki.

Słowa kluczowe

Abstract

Polish Physical Society,Warsaw University of Technology, Photonics Society of Poland and Physics Committee of Polish Academy of Sciences established 2022 as the Mieczysław Wolfke Year the culmination of the celebration is symposium, organized at the Department of Physics WUT, during which lectures related to life, activity and achievements of this outstanding physicist are given.his article is an introduction to these lectures, which appear in the present issue of Postępy Fizyki.