Nagroda za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki

Nagroda  za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki dotyczy prac z zakresu optyki i fotoniki: doświadczalnych, teoretycznych i mieszanych. Tematyka prac może obejmować opisy nowych zjawisk, modelowanie, symulacje numeryczne, projektowanie, a także technologie wytwarzania materiałów, elementów, układów i systemów oraz pomiary ich właściwości i zastosowania. Wszystkie prace mieszczące się w obszarze optyki i fotoniki są traktowane jednakowo, bez preferencji dla wybranych zagadnień.

Regulamin nagrody PTF za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki

Kapituła nagrody PTF za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki

Laureaci Nagrody za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki

2023 Mateusz Kołodziejczyk (Białystok)