Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego 2/2022

Strona

47

Abstrakt

 1. Popularnonaukowy podcast Radia Naukowego: "Testowanie Einsteina – czy Ogólna Teoria Względności (OTW) ma konkurencję?" oraz "Promieniowanie Czerenkowa – co nam powie o Wszechświecie obserwatorium CTA?"
 2. Wykład "Podstawowe stałe fizyki a kształt Wszechświata" w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych organizowanych przez Oddział Białostocki PTF
 3. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki
 4. Prof. dr hab. Andrei Stupakevich z Wydziału Fizyki UwB uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi.
 5. Spotkania z Nauką 2022 na Wydziale Fizyki UwB
 6. Wystąpienie mgr inż. Karoliny Stelmach w ramach sobotnich wykładów popularnonaukowych naWydziale Fizyki UwB
 7. VI Konferencja Nauczycieli Fizyki w Białymstoku
 8. Wspólne seminarium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Słowa kluczowe

Abstract

 1. Popular science podcast of Radio Naukowe: "Testing Einstein - does the General Theory of Relativity (GTR) have any competition?" and "Cherenkov radiation - what will the CTA observatory tell us about the Universe?"
 2. Lecture "The basic constants of physics and the shape of the Universe" as part of a series of popular science lectures organized by the Białystok Branch of the PTF
 3. Awards of the Minister of Education and Science
 4. Prof. Ph.D. Andrei Stupakevich from the Faculty of Physics of the University of Bialystok was awarded the Bronze Cross of Merit.
 5. Meetings with Science 2022 at the Faculty of Physics of the University of Bialystok
 6. Speech by M.Sc. Eng. Karolina Stelmach as part of Saturday popular science lectures at the Faculty of Physics of the University of Bialystok
 7. 6th Conference of Physics Teachers in Białystok
 8. Joint seminar of the Faculty of Materials Science and Engineering and Technical Physics of the Poznań University of Technology and the Poznań Branch of the Polish Physical Society