Składki członkowskie

Zarząd Główny PTF przypomina wszystkim członkom PTF o obowiązku opłacenia składek członkowskich za rok bieżący. Wysokości składek są takie same jak w poprzednim roku:
    • osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł;
    • osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł;
    • osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł;
    • emeryci: 40 zł;
    • uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF, przez dwa lata od chwili przyjęcia: 10 zł.
    
Terminowa wpłata składek wiąże się z potrzebą racjonalnego planowania wydatków Zarządu Głównego PTF (obsługa biura, obsługa księgowa, informatyczna, techniczna, wydawanie Postępów Fizyki, dofinansowanie nagród PTF i działań popularyzujących fizykę, wsparcie Oddziałów i Zjazdów, składki do EPS).

   Preferowanym sposobem uiszczania składki jest płatność automatyczna za pośrednictwem portalu Autopay.pl.  Aby wnieść opłatę tym sposobem, po wejściu na stronę http://ptf.net.pl/ należy zalogować się do swojego profilu członkowskiego przez naciśnięcie przycisku "Zaloguj się" w prawym górnym roku strony, a następnie wprowadzić login i hasło logowania. Po zalogowaniu się do profilu pojawi się strona "Moje Członkostwo", na której po naciśnięciu przycisku ROZLICZENIA pojawią się odnotowane opłacone przez Państwa składki PTF oraz składki jeszcze nie opłacone.  Aby zapłacić składki, na panelu LISTA NALEŻNOŚCI znajdującym się na dole strony, odznaczamy nieopłacone składki w polu wyboru NALEŻNOŚĆ. Korzystne jest odznaczenie wszystkich nieopłaconych składek, gdyż wówczas ponosimy jednorazową opłatę transakcyjną (1,99 PLN), niezależnie od liczby opłacanych składek.  Z prawej strony na dole pojawi się przycisk ZAPŁAĆ z sumaryczną kwotą do zapłaty, po naciśnięciu którego system przekierowuje nas na stronę OBSŁUGA PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ. Po podaniu adresu mailowego, zatwierdzeniu regulaminu płatności i naciśnięciu przycisku PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI Z AUTOPAY (PLN) system przekierowuje nas na stronę serwisu transakcyjnego, na którym można wybrać metodę płatności przelewem internetowym z konta bankowego lub BLIKiem. Po wybraniu formy płatności system przekierowuje nas na stronę właściwego banku, gdzie wykonujemy przelew. Po wykonaniu płatności tą metodą otrzymujemy z portalu Autopay.pl e-mail informujący o dokonaniu wpłaty, zaś na koncie członkowskim następuje automatyczne odnotowanie wpłaty (w niektórych przypadkach może to potrwać nawet kilka minut). Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasza wpłata faktycznie została odnotowana w portalu PTF, najlepiej jest wylogować się z profilu i powtórnie zalogować po krótkiej chwili.
    Innym sposobem uiszczenia składki jest wniesienie opłaty bezpośrednim przelewem na wydzielone subkonto składkowe PTF w Banku Handlowym (prosimy nie wnosić innych opłat na to konto!):
Nr konta: 50 1030 0019 0109 8533 0003 8362
którego właścicielem jest: Polskie Towarzystwo Fizyczne, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5.
W opisie przelewu prosimy podać imię i nazwisko członka oraz rok/lata, za który jest wpłacana składka. W przypadku tej metody płatności, informacja o dokonanej wpłacie pojawi się na koncie członkowskim po dokonaniu wpisu przez Skarbnika Głównego PTF, który po pobraniu danych z konta bankowego zatwierdzi wpłatę składki i przepisze datę wpłaty. Może to nastąpić nawet po tygodniu od momentu dokonania wpłaty.
 

Osoby, które zapomniały, jakie mają hasło do swojego profilu w portalu PTF powinny skorzystać z opcji odnawiania hasła (https://www.ptf.net.pl/sites/default/files/2023-02/instrukcja_SORGA.pdf); do tego celu niezbędna jest znajomość loginu oraz ostatniego adresu e-mailowego odnotowanego w elektronicznej bazie danych PTF, jako adres do kontaktów z PTF.
Osoby, które zapomniały nawet, jaki jest login lub adres e-mailowy który podały do kontaktów z PTF albo nigdy nie miały założonego profilu członkowskiego w portalu ptf.net.pl powinny skontaktować się z Sekretarzem albo Skarbnikiem Oddziału lub Skarbnikiem PTF.


Skarbnik PTF (skarbnik@ptf.net.pl)