Gwiazda Polski – ambitny projekt z udziałem Wolfkego

Strona

34
Autorzy

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest historii zdobywania i badan stratosfery, które często przebiegały nad wyraz dramatycznie. Na tym tle pokazany jest niezwykle ambitny projekt badań, którym kierował profesor Mieczysław Wolfke, a któremu miała służyć Gwiazda Polski - największy stratostat (balon stratosferyczny) świata.

Abstract

The article is devoted to the history of the conquest and research of the stratosphere, which was often extremely dramatic. Against the background of this story, an extremely ambitious research project led by Professor Mieczysław Wolfke, and which was to be served by the Star of Poland – the world’s largest stratostat is shown.