Mieczysław Wolfke – od intuicji do innowacji

Strona

5

Abstrakt

Życiorys i sylwetka Mieczysława Wolfkego pojawiała się na łamach Postępów Fizyki już parokrotnie. Jednak jego postać, jedna z najważniejszych w historii międzywojennej fizyki w Polsce, prawie zanikła w powojennej świadomości fizyków. Nowy system polityczny oraz ogrom pracy związany z odbudowa zniszczeń wojennych zarówno w sferze materialnej, jak i organizacyjnej tworzyły w latach 50.  XX w. nowe wyzwania, odmienne od kultywowania pamięci o zmarłym w 1947 roku w Zurychu profesorze Politechniki Warszawskiej. A była to postać nie tylko wybitna, ale także niezwykle barwna.

Abstract

Biography and profile of Mieczysław Wolfke has already appeared in Postepy Fizyki several times. Nevertheless, it seems that his figure, one of the most important in the history of the interwar physics in Poland, almost disappeared in the post-war awareness of physicists. The new political system and the enormity of work related to the reconstruction of the war damage, both in the material and organizational area, created new challenges in the 50., different from cultivating the memory of the Warsaw University of Technology professor who died in 1947 in Zurich. However, he was not only an outstanding figure, but also an extremely colorful one.