Członkowie wspierający

Każda osoba w Polsce może wesprzeć działalność Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zachęcamy przede wszystkim do przekazania nam 1,5% z podatku PIT. Fundusze te przeznaczymy na cele statutowe, w tym wsparcie programów skierowanych do zdolnych uczniów, aby pomóc im uwierzyć w siebie i odważnie podążać ku odpowiedziom na stawiane przez siebie pytania o prawa Natury.

1,5% PIT dla PTF

KRS: 0000051642

Polskie Towarzystwo Fizyczne jako organizacja pozarządowa użyteczności publicznej przyjmuje także dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy. Jeśli więc chciałbyś przeznaczyć środki na wsparcie naszej działalności lub ufundowanie specjalnego funduszu celowego skontaktuj się ze skarbnikiem Zarządu Głównego lub Oddziału, albo wpłać bezpośrednio fundusze na konto

74 1030 0019 0109 8530 0046 3033.

Firmy i instytucje zapraszamy do wparcia w ramach statusu członka wspierającego. Ten zaszczytny tytuł nadaje Zarząd Główny PTF osobie fizycznej lub instytucji zainteresowanej wspieraniem działalności PTF na warunkach zawartych w umowie. Zapraszamy do kontaktu.

Członkowie wspierający: