Nagroda za Artykuł Popularnonaukowy

Nagroda za Artykuł Popularnonaukowy jest przyznawana za wyróżniający się artykuł popularnonaukowy opublikowany przez obywatela polskiego w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Regulamin nagród PTF za popularyzację fizyki

Kapituła nagród PTF za popularyzację fizyki

Laureaci Nagrody PTF za artykuł popularnonaukowy

2022 Szymon Charzyński (Warszawa)

za artykuł Jeszcze trochę o geometrii kolejowej

2021 Konstanty Kostrzewski (Warszawa)

za artykuły Pitagorejczycy i matematyczne początki muzyk oraz Jak dobrze nastroić klawesyn?

2020 Dariusz Aksamit (Warszawa)

za niekonwencjonalny sposób dzielenia się wiedzą i rozbudzanie wyobraźni poprzez artykuły, audycje i filmy popularyzujące fizykę

2015 Piotr Cieśliński (Warszawa)

za artykuł Staruszek skończył 125 lat. Pora umierać, ale nie ma następcy!

2014 Krzysztof Turzyński (Warszawa)

za artykuł Wszechświat w łazience