Nagroda i Medal za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta

Nagroda za Popularyzację jest przyznawana za wybitną działalność popularnonaukową w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, na którą składa się publikowanie artykułów lub książek, wygłaszanie wykładów popularyzujących fizykę, przygotowywanie audycji radiowych lub telewizyjnych oraz aktywność w internecie o takim charakterze, a także organizowanie publicznych imprez, wystaw, pokazów związanych z upowszechnianiem fizyki. Nagroda za Popularyzację może być przyznana również za długoletnią wyróżniającą się działalność popularnonaukową.

Od 2005 r. Nagrodzie towarzyszy Medal Krzysztofa Ernsta

Krzysztof Ernst (1940-2003)  był popularyzatorem fizyki, autorem książek Fizyka sportu i Einstein na huśtawce, długoletnim wykładowcą w zakładzie optyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także dziekanem tego wydziału (w latach 1989–1996).

Regulamin nagród PTF za popularyzację fizyki

Kapituła nagród PTF za popularyzację fizyki

Laureaci Nagrody za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta

2023 Zespół: Krzysztof Petelczyc, Izabela Skwira-Chalot, Ewelina Kędzierska, Jerzy Garbarczyk, Ewa Dębowska, Andrzej Maziewski, Anna Kalbarczyk, Justyna Lichosik, Grzegorz Aleksandrowicz, Agnieszka Pęcherska (Warszawa, Wrocław, Białystok, Kielce)

2022 Katarzyna Grabowska (Warszawa)

Stanisław A. Różański (Piła)

2021 Izabela Skwira-Chalot (Warszawa)

Adam Maj, Jerzy Grębosz i Józef Skrzek (Kraków)

2020 Henryk Drozdowski (Poznań)

2019 Grzegorz Karwasz (Toruń)

2018 Witold Zawadzki (Kraków)

2017 Piotr Sułkowski (Warszawa)

2016 Józefina Turło (Toruń)

2015 Zofia Gołąb-Meyer (Kraków)

2014 Paweł Janowski (Kraków)

2013 Adam Buczek (Poznań)

wyróżnienie: Daniel Dziob (Kraków)

   Justyna Nowak (Kraków)

   Urszula Górska (Kraków)

   Jacek Szczytko (Warszawa)

2011 Wojciech Nawrocik (Poznań)

Jerzy Stelmach (Szczecin)

2010 Anna Hajdusianek (Wrocław)

2009 Jan Stankowski (Poznań)

2008 Stanisław Bajtlik (Warszawa)

2007 Andrzej Maziewski (Białystok)

2006 Piotr Pierański (Poznań)

2005 Maciej Geller (Warszawa)

2004 Jan Gaj (Warszawa)

2003 Jerzy Jarosz, Aneta Szczygielska, Janina Pawlik (Katowice)

2002 Krzysztof Ernst (Warszawa)

2001 Małgorzata Klisowska (Rzeszów)

2000 Urszula Woźnikowska-Bezak, Grażyna Jackowicz-Korczyńska, Beata Ryl (Katowice)

1999 Wiktor Niedzicki (Warszawa)

1997 Piotr Cieśliński (Warszawa)

Stanisław Mrówczyński (Kielce)

1995 Andrzej Drzewiński (Wrocław)

Jacek Wojtkiewicz (Warszawa)

1993 Waldemar Gorzkowski (Warszawa)