Informacje dla autorów

Przyjmujmy do publikacji przystępnie napisane artykuły przeglądowe i monograficzne, w języku polskim lub angielskim, które otrzymają pozytywne recenzje wydawnicze.

Teksty należy przysyłać e-mailem na adres: postepy.fizyki@ptf.net.pl w formie przyjętej w czasopiśmie www.ptf.net.pl/PF/archiwum w systemie LATEX (plik źródłowy + pdf) lub w programie Word; tekst powinien zawierać tytuł w jęz. polskim i angielskim, afiliację i nr ORCID autora, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim oraz j. angielskim, bibliografię wyłącznie załącznikową, podpisy do ilustracji; ilustracje mogą być zamieszczone w tekście, ale należy je również przysłać w osobnych plikach w formacie jpg o rozdzielczości co najmniej 300 dpi; w przypadku ilustracji zapożyczonej z innej publikacji, podpis musi zawierać źródło pochodzenia ilustracji, przy czym na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na jej publikację w danym artykule w Postępach Fizyki.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów, w tym wprowadzania niezbędnych zmian terminologicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem autorskim autor będzie mógł dokonać korekty autorskiej artykułu przygotowanego do druku. Opublikowanie artykułu w POSTĘPACH FIZYKI wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem go na stronie internetowej PTF na podstawie licencji Creative Commons.

JAK SPORZĄDZIĆ BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ DO ARTYKUŁU PUBLIKOWANEGO W POSTĘPACH FIZYKI

PRZYKŁADY

książka autorska

[1] Kowalski J., Wstęp do badań, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.

[2] Wróblewski A. K., Zakrzewski J. A., Wstęp do fizyki, t. 2, cz. 2, wyd. 1, PWN, Warszawa 1991.

książka autorska (z redaktorem naukowym)

[3] Benardete S., Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete, red. R. Burger, The University of Chicago Press, Chicago 2002.

praca zbiorowa (z redaktorem naukowym)

[4] Ancients and Moderns: Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, red. J. Cropsey, Basic Books, New York 1964.

tłumaczenie na język polski

[5] Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokracje i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań 1997.

artykuł (rozdział, część itp.) w książce

[6] Davidson P., „Keynes and Money”, w: Keynes, Money and Monetarism, red. R. Hill, Macmillan, London 1989, s. xx–xx.

artykuł w czasopiśmie

[7] Dannhauser W. J., „Na powrót stać się naiwnym”, tłum. P. Marczewski, Przegląd Polityczny 84, 138 (2007).

[8] Mielnik B., „Kropla ciemności” Postępy Fizyki 72 (3) 15 (2022).

publikacja w Internecie

[9] Butterworth Ch., Leo Strauss in His Own Write: A Scholar First and Foremost, http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf dostęp: dd.mm.rrrr.

Obowiązujące skróty:

strona s., numer nr, zeszyt z., tom t., część cz., redaktor red., tłumacz tłum., wydanie wyd. itp. (skróty tworzymy od nazw polskich).