Władze

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Prezes PTF:

Prezes honorowy:

 • Leszek Sirko (oddział warszawski)

Sekretarz Generalny PTF:

 • Bogdan Kowalski (oddział warszawski)

Skarbnik PTF:

 • Jan Grabski (oddział warszawski)

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego:

 • Katarzyna Chałasińska-Macukow (oddział warszawski)
 • Dariusz Grech (oddział wrocławski)
 • Stanisław Kistryn (oddział krakowski)
 • Adam Maj (oddział krakowski)

Członkowie Zarządu Głównego:

 • Zofia Drzazga (oddział katowicki)
 • Bohdan Grządkowski (oddział warszawski)
 • Sławomir Miernicki (oddział warszawski)
 • Aneta Mika (oddział szczeciński)
 • Józef Spałek (oddział krakowski)
 • Aneta Szczygielska-Łaciak (oddział katowicki)
 • Andrzej Ślebarski (oddział katowicki)
 • Andrzej Wysmołek (oddział warszawski)

Komisje Zarządu Głównego:

Komisja dużych urządzeń badawczych

 • Przewodniczący: Wojciech Zając (oddział krakowski)

  Zadaniem Komisji jest popularyzacja wiedzy i możliwości prowadzenia badań z wykorzystaniem dużych urządzeń badawczych.

   

Komisja legislacyjno-prawna

 • Przewodniczący: Dariusz Grech (oddział wrocławski)

 • Zadaniem Komisji jest przygotowywanie i legislacja uchwał Zarządu Głównego oraz redagowanie stanowisk Polskiego Towarzystwa Fizycznego w sprawach ważnych społecznie. Czuwa również nad zgodnością wewnętrznych aktów prawnych ze sobą oraz z systemem prawnym RP i dyrektywami Unii Europejskiej.

Komisja współpracy międzynarodowej

 • Przewodniczący: Szymon Bauch (oddział warszawski)

  Zadaniem Komisji jest przygotowywanie założeń i procedur dla Zarządu Głównego w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz dbanie o relacje Polskiego Towarzystwa Fizycznego z Europejskim Towarzystwem Fizycznym oraz towarzystwami fizycznymi i towarzystwami naukowymi innych krajów.

Główna Komisja Rewizyjna

 • Krzysztof Malarz (oddział krakowski)
  Janusz Miśkiewicz (oddział wrocławski)
  Piotr Rączka (oddział warszawski)
  Natalia Targosz - Ślęczka (oddział szczeciński)
  Jerzy Wysłocki (oddział częstochowski)

Komisja wyborcza

 

 • Maria Dobkowska (oddział warszawski)
  Alina Dudkowiak (oddział poznański)
  Ewelina Kędzierska (oddział warszawski)
  Piotr Sitarek (oddział wrocławski)
 • Tomasz Więcek (oddział rzeszowski)
 • Andrzej Wilczek (oddział katowicki)
  Witold Zawadzki (oddział krakowski)

Sąd koleżeński

 • Marek Gluza
 • Tomasz Greczyło
 • Wiesław Kamiński
 • Natalia Kruszewska
 • Mikołaj Lewandowski
 • Małgorzata Wysocka - Kunisz