Władze

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Prezes PTF:

Prezes Honorowy:

 • Leszek Sirko (Oddział Warszawski)

Sekretarz Generalny PTF:

 • Bogdan Kowalski (Oddział Warszawski)

Skarbnik PTF:

 • Jan Grabski (Oddział Warszawski)

Członkowie Zarządu Głównego PTF:

 • Katarzyna Chałasińska-Macukow (Oddział Warszawski)
 • Zofia Drzazga (Oddział Katowicki)
 • Dariusz Grech (Oddział Wrocławski)
 • Bohdan Grządkowski (Oddział Warszawski)
 • Stanisław Kistryn (Oddział Krakowski)
 • Adam Maj (Oddział Krakowski)
 • Sławomir Miernicki (Oddział Warszawski)
 • Aneta Mika (Oddział Szczeciński)
 • Józef Spałek (Oddział Krakowski)
 • Aneta Szczygielska-Łaciak (Oddział Katowicki)
 • Andrzej Ślebarski (Oddział Katowicki)
 • Andrzej Wysmołek (Oddział Warszawski)

  Komisje Zarządu Głównego:

  Komisja Dużych Urządzeń Badawczych

  • Przewodniczący: Wojciech Zając (Oddział Krakowski)

   Możliwość badań eksperymentalnych materii przy wykorzystaniu wiązek neutronów, mionów, elektronów, hadronów i promieniowania synchrotronowego wytwarzanych w dużych urządzeniach badawczych jest bardzo ważna dla rozwoju nauki. Takie badania dają możliwości odkrywania nowych zjawisk i właściwości, jak również rozszerzenie zakresu badań w porównaniu z metodami używanymi w zwykłych laboratoriach. Dostępność dużych urządzeń i ich możliwości badawcze nie są jednak dobrze znane i wykorzystywane w polskim środowisku naukowym. Stworzyło to podstawy do sprecyzowania celów pracy Komisji.

   Głównym celem Komisji jest popularyzacja wiedzy i możliwości badawczych stwarzanych przez duże urządzenia badawcze w środowisku fizyków, a także szerszym kręgu nauk przyrodniczych (chemicy, biolodzy, materiałoznawcy, technolodzy) .

   W tej dziedzinie rola Komisji może być pomocna w zakresie przekazu informacji o możliwościach badawczych na tych urządzeniach i zachęcania młodych naukowców do podejmowania tego typu badań. Istotne jest, że realizacja takich eksperymentów daje możliwość uzyskiwania wyników badań i ich publikacji na najwyższym światowym poziomie przy minimalnych nakładach finansowych. 

  Komisja Prawno-Legislacyjna

  • Przewodniczący: Dariusz Grech (Oddział Wrocławski)

   Komisja ma na celu przygotowywanie i procedowanie uchwał Zarządu Głównego oraz redagowanie stanowisk Polskiego Towarzystwa Fizycznego w ważnych społecznie sprawach. Czuwa także nad zgodnością wewnętrznych aktów prawnych między sobą oraz z system prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i dyrektywami Unii Europejskiej.

  Komisja Współpracy z Zagranicą

  • Przewodniczący: Szymon Bauch (Oddział Warszawski)

   Komisja ma przygotowuje dla Zarządu Głównego założenia i procedury dotyczące kontaktów międzynarodowych oraz dba o relacje Polskiego Towarzystwa Fizycznego z Europejskim Towarzystwem Fizycznym oraz towarzystwami fizycznymi i stowarzyszeniami naukowymi innych państw. 

  Główna Komisja Rewizyjna

  • Krzysztof Malarz (Oddział Krakowski)
  • Janusz Miśkiewicz (Oddział Wrocławski)
  • Piotr Rączka (Oddział Warszawski)
  • Natalia Targosz - Ślęczka (Oddział Szczeciński)
  • Jerzy Wysłocki (Oddział Częstochowski)

  Komisja Wyborcza

  • Maria Dobkowska - Oddział Warszawski
  • Alina Dudkowiak - Oddział Poznański
  • Ewelina Kędzierska - Oddział Warszawski
  • Piotr Sitarek - Oddział Wrocławski
  • Andrzej Wilczek - Oddział Katowicki
  • Witold Zawadzki - Oddział Krakowski

  Sąd Koleżeński

  • Marek Cieplak †
  • Marek Gluza
  • Tomasz Greczyło
  • Wiesław Kamiński
  • Natalia Kruszewska
  • Mikołaj Lewandowski
  • Małgorzata Wysocka - Kunisz