Wykłady noblowskie

Redakcja czasopisma Postępy Fizyki (PF) informuje, że w dniu 28.03.2019 Polskie Towarzystwo Fizyczne zawarło porozumienie z Fundacją PRO-PHYSICA w sprawie finansowania przez Fundację przekładów wykładów laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki publikowanych w Postępach Fizyki.

W numerze 2/2019 ukazały się przekłady dwóch wykładów laureatów Nagrody Nobla z 2013 roku:

  • Peter Higgs Evading the Goldstone Theorem (Obchodzenie twierdzenia Goldstone’a),

  • François Englert The BEH Mechanism and its Scalar Boson (Mechanizm BEH i związany z nim skalarny bozon).

Image

Logo ProPhysica

Dzięki funduszom Fundacji PRO-PHYSICA, w kolejnych numerach PF będą publikowane przekłady innych wykładów noblowskich z fizyki.