Oddział Lubelski - kontakt

Adres

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Przewodniczący Oddziału: marcin.turek@umcs.pl
Sekretarz Oddziału: janusz.filiks@mail.umcs.pl
Skarbnik Oddziału: andrzej.pelc@mail.umcs.pl