Zarząd Oddziału Lubelskiego

Kadencja 1 styczeń 2024 r. – 31 grudzień 2025 r.

Zarząd

Marcin Turek - przewodniczący

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Janusz Filiks - sekretarz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Pelc - skarbnik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dariusz Chocyk 

Politechnika Lubelska

Anna Zdeb

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komisja rewizyjna

Wojciech Grudziński - przewodniczący

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Anna Zdeb

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Michał Warda

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Artur Wójtowicz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Kadencja 1 styczeń 2022 r. – 31 grudzień 2023 r.

Zarząd

Marcin Turek - przewodniczący

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Janusz Filiks - sekretarz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Pelc - skarbnik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiesław Polak 

Politechnika Lubelska

Jerzy Żuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komisja rewizyjna

Artur Wójtowicz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dariusz Chocyk

Politechnika Lubelska

Wojciech Grudziński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie