Historia Oddziału Lubelskiego

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego został założony w 1947 r. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu został wybrany dn. 21 listopada 1947 r. prof. dr Stanisław Ziemecki. Początkowo Oddział zrzeszał kilkunastu członków i organizował spotkania, na których wygłaszano referaty i prowadzono dyskusje naukowe. Wśród najbardziej aktywnych wymienić należy Włodzimierza Żuka, Danutę Stachórską,  Stanisława Ziemeckiego, Stefana Wieluńskiego, Włodzimierza Urbańskiego, Mieczysława Subotowicza, Wacława Staszewskiego, Armina Teske, Janusza Skierczyńskiego i J. Meldizona. Działalność popularyzatorska Oddziału polegała na organizowaniu wykładów z fizyki dla robotników i nauczycieli szkół.

W połowie lat 50-tych liczba członków OL PTF wzrosła do 27, włączając członków z okręgu białostockiego. W 1953 r. Oddział zorganizował pierwsze Pokazy z Fizyki, w których uczestniczyło ponad 1260 osób. Pokazy organizowane systematycznie do chwili obecnej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Corocznie gromadzą kilkanaście tysięcy widzów.

Oddział Lubelski PTF zorganizował trzy Zjazdy Fizyków Polskich. W dniach 12-17 września 1967 r. odbył się Zjazd XX, w którym uczestniczyło ok. 700 osób, w tym kilku gości z Węgier i ZSRR. W trakcie Zjazdu odbyło się 36 posiedzeń plenarnych, sesja poświęcona pamięci Mariana Smoluchowskiego w 50-tą rocznicę śmierci oraz wystawa poświęcona uczczeniu 100-nej rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. XXVII Zjazd Fizyków Polskich odbył się w dniach 21-25 września 1981 r. Na sesjach plenarnych wykłady wygłosili m.in. V.F. Weisskopf, K. Parliński, J. Czerwonko, A. Kujawski, H. Szymczak. Odbyły się sesje plakatowe i dyskusyjne. W Zjeździe uczestniczyło ok. 500 osób. W dniach 4-9 września 2011 r. miał miejsce w Lublinie XLI Zjazd Fizyków Polskich, zorganizowany przez Odział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Politechniką Lubelską oraz Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk. W Zjeździe wzięło udział 355 osób (uczestnicy, wykładowcy i goście). Zagranicznymi gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele dziesięciu organizacji skupiających fizyków z Europy, USA, Chin i Japonii, w tym prezesi towarzystw fizycznych z Białorusi, Japonii i Ukrainy oraz wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Jako pierwszy w dotychczasowej historii ośrodka lubelskiego, główną nagrodę fizyków polskich -  Medal Mariana Smoluchowskiego otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Pomorski  w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii dynamiki jądrowej. Laureat wygłosił wykład zatytułowany „O Fizyce Prawie Wszystkiego w sto lat od odkrycia jądra atomowego”.

W ciągu wielu lat działalności Oddział Lubelski PTF odwiedzili i wygłosili referaty słynni fizycy polscy, m.in. Sz. Szczeniowski, J. Pniewski, J. Rayski, L. Natanson, A. Hrynkiewicz, J. Żylicz, A. Strzałkowski, W. Mościcki, W. Zonn, J. Auleytner, R.S. Ingarden, A. Sobiczewski, B. Średniawa, L. Sosnowski. Wśród gości zagranicznych należy wymienić: G.N. Florowa, J. Oganesjana i B.S. Dżelepowa (Dubna), S. Szalay'a (Debrecen), A.K. Lawruchinę (Moskwa), O. Stirand'a (Praha), J. Krumlinde'a (Lund), J. Kistemaker'a (Amsterdam), H. Roy Krouse'a (Calgary), K. Dietrich'a (Monachium).

Od początków istnienia Oddziałem Lubelskim PTF kierowało 12 przewodniczących. Obecnie Oddział Lubelski PTF liczy 150 członków.