Postępy Fizyki 32 (2)

Tom

32

Zeszyt

2

Rok

1981
Postępy Fizyki 32 (2) 1981
Spis treści:
 
 1. B. Paczyński - Późne stadia ewolucji gwiazd (str. 107)
 2. T. Dietl - Wybrane zagadnienia z fizyki fazy amorficznej (str. 113)
 3. S. Weinberg - Podstawy pojęciowe zunifikowanej teorii oddziaływań słabych i elektromagnetycznych (tłum. M. Staszel) (str. 135)
 4. J. Kołodziejczak - Stan i kierunki rozwoju fizyki w Polsce (str. 151)
 5. I. Białynicki-Birula - Czy równanie Schrödingera jest liniowe? (str. 171)
 6. J. Sandweiss - Komora strimerowa o wysokiej zdolności rozdzielczej (tłum. A. Jachołkowski) (str. 179)
 7. W. Klonowski - Szkoła fizyki polimerów, ciekłych kryształów i ciał niskowymiarowych (str. 191)
 8. M. Pluta - Ogólnoeuropejska Konferencja Optyczna w Pont a Mousson (str. 192)
 9. P. E. Tomaszewski - I Szkoła Fizyki Ferroelektryków w Erice (str. 196)
 10. W. Scharf - Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowanie (S. Kuliński) (str. 199)
 11. KRONIKA