2. Zjazd Fizyków Polskich, Kraków 1924

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Image

Uczestnicy 2. Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 1924
Uczestnicy II Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie, 1924
/Światowid 9 (1924)/

Image

Wycieczka do Wieliczki w czasie 2. ZFP w Krakowie, 1924
Wycieczka do Wieliczki, 29 września 1924 r.
/Postępy Fizyki 29 (1) (1978)/

II Zjazd Fizyków Polskich 
Kraków, 26-29 września 1924

Piątek, 26 września

godz. 7 wieczorem: 

 • Zebranie towarzyskie uczestników Zjazdu w sali Towarzystwa Technicznego, ul. Straszewsklego Nr. 28 (naprzeclw Uniwersytetu).

Sobota, 27 września

godz. 9 rano: 

 • Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

godz. 10 rano: 

 • Otwarcie Zjazdu w Zakładzie fizyki U. J. i wybór prezydium. 
 • Odczyt Prof. dr. J. Weyssenhoffa: O teorji względności.

godz. 4 popołudniu: 

 • Prof. dr S. Pieńkowski:  
  1) Świecenie zapóźnione w powietrzu. 
   2) Zanikanie świecenia zapóźnionego w parach Hg. 
 • Prof. dr S. Pieńkowski i A. Jabłoński: Nowa metoda mierzenia absorbcji ciał fluoryzujących w parach Hg. 
 • S. Szczeniowski: O wydajności we fluorescencji. 
 • W. Bernhardt: Zanikanie świecenia zapóźnionego w powietrzu. 
 • W. Majewski: Świecenie par rtęci w wyładowaniu bezelektrodowem. 
 • H. Niewodniczański: Absorhcja światła w parze rtęci w stanie destylacji. 
 • A. Sołtan: Widmo pasmowe rtęci. 
 • Prof. dr L. Wertenstein: Z badań nad gazami bardzo rozrzedzonemi.

Równocześnie – Sekcja meteorologiczna (w małej sali Zakładu fiz. II. P.) 

 • Prof. K. Szulc: Organizacja Państwowego Instytutu meteorologicznego. 
 • E. Stenz:  
  1) O wahaniu przeźroczystości atmosfery ziemskiej.  
  2) O potrzebie założenia w Polsce obserwatorium aerologicznego. 
 • A. Dobrowolski: O podstawowem zagadnieniu hydro dynamicznem w meteorologji górskiej. 
 • Prof. W. Smosarski: Woda w atmosferze w stanie rozpylonym.

Niedziela, 28 września 

godz. 9 rano 

 • Prof. Wolfke: Powstawanie ładunków elektrycznych przy łupaniu kryształów 
 • Prof. dr. M. Wolfke i H. Kammerlingh Onnes:  
  1) Stała dieletryczna ciekłego helu;  
  2) Stała dielektryczna ciekłego i stałego wodoru. 
 • C. A. Pawłowski: Badania nad stałą dielektryczną mętnych ośrodków. 
 • Dr. M. Jeżewski: Wpływ pola magnetycznego na stałą dielektryczną. 
 • T. Nayder: O stałej dielektrycznej słabych elektrolitów. 
 • J. Mazur: Rozpylanie katodowe stopów.

Godz. 4 popołudniu: 

 • Prof. dr. Cz. Reczyński: O reakcji chemicznej w łuku elektrycznym. 
 • Prof. St. Kalandyk: Przewodnictwo par soli w płomieniu chlorowodorowym. 
 • Prof. T. Pęczalski: Cementacja metali solami metalicznemi. 
 • Prof. T. Malarski: Ze studjów nad hydrosolami. 
 • Prof. W. Świętosławski i. W. Daniewski: Badania tonometryczne zapomocą nowego ebuljoskopu. 
 • Prof. B. Szyszkowski: Teorja elektrolitycznej dyssocjacji soli.

Równocześnie – Sekcja pedagogiczna (w małej sali Zakładu fiz. II. P.) 

 • Prof. dr. M. Wolfke: O nauczaniu fizyki w Politechnice Warszawskiej 
 • S. Kruczek: W sprawie nauczania fizyki w klasach wyższych, podręczników i programów 
 • M.Pawłow: Metody nauczania fizyki w szkołach średnich ogólnokształcących 
 • A. Weryho: Nowoczesna rury Roentgenowskie laboratoryjne

Poniedziałek, 29 września

godz. 9 rano (w Zakładzie fizyki Akademii Górniczej, ul. Krzemionki): 

 • Prof. dr. St. Zaremba: Problem zmiany układu referencyjnego dla oznaczonego pola elektromagnetycznego 
 • Prof. C. Białobrzeski:  
  1) Uwagi w kwestji ruchu bezwzględnego;  
  2) O absorbcji światła. 
 • Prof. dr. W. Rubinowicz: O uginaniu światła 
 • Prof. J. Weyssenhoff:  
  1) Kilka zagadnień matematycznych związanym z teorją ruchów Browna;  
  2) O powinowactwie termochemicznem i zasadzie Newtona;  
  3) O wyprowadzeniu wzoru na gęstość energji magnetycznej. 
 • Ks. F. Hortyński: Podstawowe pojęcia fizyki u Newtona i Einsteina. 
 • Prof. dr J. Stock : Nowe doświadczenia z rurą Brauna w dziedzinie drgań elektrycznych.

popołudniu 

 • Wycieczka do Salin w Weliczce pociągiem godz. 1 minut 55 pop.

Zasoby archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>