1. Zjazd Fizyków Polskich, Warszawa 1923

 Historia Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Image

Prezydium Zjazdu Fizyków i Chemików, 1923
Prezydium Zjazdu Fizyków (i Chemików) Polskich.
Przemawia prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Ignacy Mościcki
Aula Mała Politechniki Warszawskiej 4 września 1923r.
/Przemysł Chemiczny 5 (1923)/

Image

Audytorium Zjazdu Fizyków i Chemików, 1923
Audytorium Zjazdu Fizyków (i Chemików) Polskich,
Aula Mała Politechniki Warszawskiej, 4 września 1923 r.
/Przemysł Chemiczny 5 (1923)/

 

Zjazd Fizyków i Chemików Polskich

4 kwietnia 

popołudniu

Sekcja A.    

 • Prof. Stanisław Kalinowski: Wyniki dotychczasowe i stan obecny badań magnetyzmu ziemskiego w Polsce.   
 • Prof. Dr. Mieczysław Wolfke:   
  a) Sprawozdanie z prac własnych od r. 1911.   
  b) Wysokie napięcia transformatora Tesli.   
 • Prof. Dr. Wacław Dziewulski: Zjawiska elektryczne, występujące na powierzchni parującej rtęci.   

Sekcja B.    

 • Prof. Dr. Zygmunt Klemensiewicz: Równy rozdział energji w teorji promieniowania.   
 • Prof. Dr. Jan Stock: O pewnem zjawisku osmozy elektrycznej.   
 • P. Stanisław Landau-Ziemecki: Dysocjacja a własności optyczne pary jodu.   
 • Dr. Wacław Werner: Kształcenie nauczycieli Fizyki.

5 kwietnia 

rano

Sekcja A.   

 • Prof. Dr. Władysław Natanson: Zagadnienia optyki molekularnej.   
 • Prof. Dr. Stanisław Zaremba: Sprawa
 •  kontroli doświadczalnej teorji względności.   
 • Prof. Cz. Białobrzeski:   
  a) O pracach własnych,  
  b) O teorji absorbcji.  

Sekcja B.    

Image

Karta uczestnika Zjazdu Fizyków Polskich 1923
 • Prof. Dr. Maksymiljan Huber: Ze statyki płyt sprężystych prostokątnie różnokierunkowych. 
 • Prof. Dr. Alfred Denizot:   
  a) O wahadle i giroskopie Foucalfa.   
  b) O ciśnieniu promieniowania.   
 • Prof. Dr. Ludwik Wertenstein: O naboju promieni B.    

popołudniu   

Sekcja A.    

 • Prof. Dr, Stefan Pieńkowski:   
  a) Absorbcja słaba roztworów niezjonizowanych.   
  b) Potencjał przy wyładowaniu przez krótkie iskry. 
 • Prof. Dr. Czesław Reczyński: O promieniach dodatnich.   
 • Prof. Dr. Józef Wierusz - Kowalski: Widmo prążkowe a teorja kwantów   

Sekcja B.    

 • P . Władysław Smosarski: Badanie teoretyczne wahań temperatury na powierzchni ziemi.   
 • P. Edward Stenz: O badaniach promieniowania słonecznego w Polsce.   
 • Prof. Mieczysław Pożaryski: Demonstracja kinematografu inż. Śliwińskiego w zastosowaniu do zjawisk fizycznych.

6 kwietnia rano

Image

Karta uczestnika Zjazdu Fizyków Polskich 1923 (rewers)

Sekcja A.    

 • Prof. Dr. Konstanty Zakrzewski: O działalności Krakowskiego Zakładu Fizycznego w okresie 1918—1923 r.   
 • P. Cezary Pawłowski: Stosowalność prawa Beera w ośrodkach mętnych.   
 • P. Marja Asterblumówna: Zmiany trwałe przy fluorescencji cieczy.   
 • Prof. Dr. Witold Pogorzelski. O pracach własnych.   

Sekcja B.    

 • Prof. Dr. Ludwik Wertenstein: Z badań nad gazami bardzo rozrzedzonemi   
 • P. Antoni Karpowicz: Wyznaczenie ładunku elementarnego.   
 • P. Kazimierz Grabowski:   
  a) zasady nowoczesnej energietyki.   
  b) O teorji względności.

Sobota, 7 kwietnia: 

Wycieczki:  

 1. Stacja Radjo transatlantycka na Powązkach,   
 2. Obserwatorium Magnetyczne w Świdrze, .
 3. Politechnika i Stacja Filtrów,   
 4. Fabryka „Perun" na Pradze (ciekłe powietrze). 

Niedziela, 8 kwietnia:   

 1. Stacja odbiorcza Radjo w Grodzisku

Zasoby archiwalne:

 Historia Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>