Oddział Warszawski - Kontakt

Biuro Oddziału Warszawskiego PTF

Halina Przychodzeń

tel. 22 55 32 743
e-mail: warszawa@ptf.net.pl

Adres:

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
pok. 3.43