Programy i projekty Oddziału Poznańskiego

Oddział Poznański PTF sprawuje patronat honorowy nad

  • Międzynarodową Konferencją The European Conference "Physics of Magnetism" 

  • Ogólnopolską Konferencją Filozofii Fizyki

  • Ogólnopolską Konferencją "Kryształki Molekularne"

  • Warsztatami Naukowymi "Lato z Helem" 

  • Cyklem otwartych wykładów popularnonaukowych "Fizyka Warta Poznania"