Zarząd Oddziału Poznańskiego

Zarząd

Andrzej Łapiński - przewodniczący

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Mikołaj Lewandowski - sekretarz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paweł Ławniczak - skarbnik

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Alina Dudkowiak

Politechnika Poznańska

Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mikołaj Baranowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sławomir Mamica

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zbigniew Trybuła

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Komisja rewizyjna

Hanna Maria Baranowska - Przewodnicząca

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grzegorz Musiał

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mikołaj Kościński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu