Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT

Strona

14

Abstrakt PL

Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych – NLPQT to projekt inwestycyjny, którego celem
jest budowa infrastruktury pozwalającej na prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii
wykorzystujących światło i zjawiska kwantowe. Infrastruktura jest budowana przez zespoły badawcze pracujące w siedmiu polskich jednostkach naukowych. Po zakończeniu inwestycji będzie ona dostępna zarówno dla pracowników naukowych z innych ośrodków, jak i dla zainteresowanych przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii. W artykule przedstawiamy założenia dotyczące budowanej infrastruktury i opisujemy przykładowe stanowiska badawcze, których konstrukcja została już prawie ukończona.

Abstrakt EN

The National Laboratory of Photonics and Quantum Technologies – NLPQT is an investment project aimed at
building an infrastructure that will allow research and development work in the field of technologies that use light and
quantum phenomena.The infrastructure is built by research teams working in seven Polish research institutions. After the investment is completed, it will be available both to researchers from other research centers and to interested entrepreneurs operating in the field of new technologies. In the article, we present the assumptions regarding the NLPQT infrastructure and describe example research stations, the construction of which has already been almost completed.

Plik