Postępy Fizyki 74 (1)

Tom

74

Zeszyt

1

Rok

2023
Postępy Fizyki 74 (1) 2023

Pierwszy numer 74 tomu POSTĘPÓW FIZYKI otwierają dwa bardzo aktualne artykuły, pierwszy o diamentach autorstwa fizyków krakowskich, a drugi dotyczy ogólnopolskiego projektu infrastrukturalnego NLPQT koordynowanego przez warszawiaków. Zapraszam do lektury!

Znajdą tu Państwo także recenzje dwóch nowo wydanych przekładów książek opowiadających o dwóch wielkich fizykach XX w.: Einsteinie (CCPress) i Feynmanie (PWN), przy czymrecenzję tej drugiej trzeba traktować jako ostrzeżenie, rzut oka bowiem na tę i inne nowe publikacje PWN (w szczególności tłumaczenia) w dziedzinie fizyki
i nauk pokrewnych wystarcza, by się przekonać, że w trzeciej dekadzie XXI wieku firma o nazwie PWN wykorzystuje bez żadnego już merytorycznego uzasadnienia zasłużoną reputację swoich protoplastów: Państwowego Wydawnictwa Naukowego, a od lat 90. XX w. Wydawnictwa Naukowego PWN.

Dziękujemy organizatorom różnych wydarzeń „fizycznych” jak i korespondentom oddziałów PTF za nadesłane informacje do Kroniki – stałego działu naszego kwartalnika. Bardzo prosimy, by teksty do Kroniki wpływały do Redakcji PF do końca kwartału, którego dotyczą.

Anna Szemberg, red. naczelna