Kapituła Nagród PTF za Popularyzację Fizyki

 1. Stanisław Bajtlik

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 2. Waldemar Berej

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 3. Jerzy Jarosz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 4. Ryszard Naskręcki

  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 5. Aneta Szczygielska-Łaciak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 6. Andrzej Wysmołek

  Uniwersytet Warszawski

 7. Witold Zawadzki

  Uniwersytet Jagielloński