Zarząd Oddziału Białostockiego

Zarząd:

 

prof. dr hab. Krzysztof Szymański - przewodniczący

Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

dr Piotr Zaleski - sekretarz

Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

dr Wojciech Olszewski - skarbnik

Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Andrzej Maziewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski

emerytowany pracownik, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku


Korespondent oraz zarządzający stroną www i mediami społecznościowymi Oddziału:

dr Wojciech Olszewski

Uniwersytet w Białymstoku


Komisja rewizyjna:

dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB - przewodniczący

Uniwersytet w Białymstoku

dr Marek Brancewicz

Uniwersytet w Białymstoku

dr Zbigniew Kurant

Uniwersytet w Białymstoku