Członkowie Oddziału Białostockiego

Podział ze względu na afiliację:

Wydział Fizyki UwB 14
Wydział Matematyki UwB2
SGGW 1
Szkoły średnie6
Pozostałe8

Podział ze względu na miejsce zamieszkania:

Białystok 28
Biała Podlaska 1
Suwałki 1
Warszawa 1

Podział ze względu na aktywność zawodową:

Osoby czynne zawodowo23
Emeryci 8

Dane za rok 2023