Postępy Fizyki 73 (3)

Tom

73

Zeszyt

3

Rok

2022
Postępy Fizyki 73 (3) 2022

Oto kolejny numer 73. tomu Postępów Fizyki, w którym oddajemy głos fizykom matematycznym/matematykom fizycznym. Choć, być może, nie wszystkim czytelnikom temat wyda się fascynujący, to z pewnością warty przeczytania jest tekst-niespodzianka zapowiedziana na okładce numeru. Przyjemnej lektury!

Anna Szemberg, red. naczelna

W numerze: