Postępy Fizyki 71 (2)

Tom

71

Zeszyt

2

Rok

2020
Postępy Fizyki 71 (2) 2020

Epidemia koronawirusa zaburzyła życie Polek i Polaków, w tym także plany wydawnicze naszego kwartalnika. W kwietniu nie odbył się Jubileuszowy 46. Zjazd Fizyków Polskich, w związku z czym numer Postępów Fizyki poświęcony 100-leciu PTF ukaże się dopiero jesienią br. Zapraszamy zatem do zapoznania się z drugim tegorocznym numerem PF, w którym: dr hab. Jan Chwedeńczuk omawia pionierskie prace doświadczalne oraz najnowsze wyniki badające nielokalność w gazach kwantowych jako głos w trwającej od 1935 roku dyskusji na temat sprzeczności mechaniki kwantowej z tezami lokalnego realizmu, odsyłamy Czytelników do artykułu dr. hab. Andrzeja Dragana i prof. Artura Ekerta, którzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy najważniejsze cechy świata kwantów mogą wynikać ze szczególnej teorii względności, która do tej pory z mechaniką kwantową wydawała się nie mieć wiele wspólnego, a prof. Janusz Lipkowski wieści szybki koniec świata. Ponadto publikujemy nowe teksty w stałych cyklach: wykłady noblowskie, 70 lat PF, Kronika PTF.

Anna Szemberg, red. naczelna