Kontakt z Sekcją FOF

Janusz Gluza

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski 
e-mail: janusz.gluza@us.edu.pl