Grawitacja widziana z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona

27

Abstrakt

W artykule omawiamy badania dotyczące zjawisk grawitacyjnych, które są prowadzone w Zakładzie Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii, w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gravity seen from the Astronomical Observatory of the Jagiellonian University

Abstract

In this article, we discuss research on gravitational phenomena being conducted at the Department of Relativistic Astrophysics and Cosmology in the Astronomical Observatory of the Jagiellonian University.