Mikołaj Kopernik – rys biograficzny

Strona

32

Abstrakt PL

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku o godzinie 4.48, w rodzinie bogatego kupca Mikołaja Kopernika i Barbary z domu Watzenrode. Jego datę urodzin utrwalono w drukowanym horoskopie z około 1541 roku. Podał ją pewnie sam astronom, inaczej nigdy byśmy jej nie poznali, w Toruniu bowiem nie prowadzono wówczas jeszcze ksiąg metrykalnych ani urzędowej rejestracji urodzeń. Ochrzczono go w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętych Janów Chrzciciela i Ewangelisty wodą z brązowej chrzcielnicy.

Abstrakt EN

Nicolaus Copernicus was born in Toruń on February 19, 1473 at 4.48 am, in the family of a wealthy merchant Nicolaus Copernicus and Barbara née Watzenrode. His date of birth was recorded in a printed horoscope from around 1541. It was probably given by the astronomer himself, otherwise we would never have known it, because at that time in Toruń there were no record books or official registration of births. He was baptized in the parish church of Saints John the Baptist and the Evangelist with water from a bronze font.

Słowa kluczowe

Plik