"Einstein o Einsteinie. Zapiski biograficzne i naukowe" - recenzja

Strona

19

Abstrakt PL

Staraniem krakowskiego wydawnictwa Copernicus Center Press, w przekładzie Tomasza Lanczewskiego, w dwa lata po publikacji oryginału przez Princeton University Press & the Hebrew University of Jerusalem, ukazało się polskie wydanie frapującej książki pióra Hanocha Gutfreunda i Jürgena Renna Einstein o Einsteinie. Zapiski autobiograficzne i naukowe.

Abstrakt EN

Thanks to the efforts of the Krakow publishing house Copernicus Center Press, translated by Tomasz Lanczewski, two years after the publication of the original by Princeton University Press & the Hebrew University of Jerusalem, the Polish edition of the fascinating book by Hanoch Gutfreund and Jürgen Renn Einstein about Einstein was published. Autobiographical and scholarly records.

Słowa kluczowe

Plik