Zarząd Sekcji Fizyki Plazmy

Tadeusz Pisarczyk - Przewodniczący Zarządu

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Monika Kubkowska - Zastępca Przewodniczącego

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 

Aneta Malinowska - Zastępca Przewodniczącego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock 

Marek Scholz

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Paweł Gąsior

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy - Sekretarz