Misja Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych

Zachodzące  zmiany w organizacji badań naukowych i kształcenia na poziomie akademickim w Polsce coraz częściej wymagają od naszego środowiska zajęcia jednolitego stanowiska w wielu istotnych kwestiach. Dlatego, w trosce o przyszłość badań w dziedzinie fizyki cząstek i oddziaływań fundamentalnych powołujemy Sekcję Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych przy Polskim Towarzystwie Fizycznym. 

Mamy nadzieje, ze sekcja będzie dobrze służyć całemu środowisku, któremu leży na sercu dobro fizyki oddziaływań fundamentalnych w Polsce. Uważamy, że w obecnej sytuacji powołanie otwartego i posługującego się przejrzystymi zasadami ciała, które może reprezentować nasze środowisko
jest pożądane.

Naszym celem jest również intensyfikacja badań w dziedzinie fizyki oddziaływań fundamentalnych, w tym celu zamierzamy organizować warsztaty i konferencje poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom tego obszaru fizyki. Mamy nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do integracji środowiska w skali ogólnopolskiej.