Misja Sekcji Fizyki Jądrowej

Pierwsze kroki zmierzające do powołania Sekcji Fizyki Jądrowej w ramach PTF podjęte zostały w 2013 roku. Na jednym z posiedzeń Komisji ds. Fizyki Jądrowej i jej Zastosowań PTF prof. Wiesław Kamiński wystąpił z inicjatywą powołania Sekcji. Inicjatywa została poparta przez większość członków Komisji, w związku z czym powołano Tymczasowy Zarząd Sekcji, którego głównym zadaniem było zebranie deklaracji wstąpienia do Sekcji od członków-założycieli. W skład Tymczasowego Zarządu weszli  członkowie Komisji: Prof. J. Andrzejewski, prof. K. Czerski, dr hab. S. Kowalski, prof. A. Maj, prof. K. Pomorski i prof. K. Rusek.

Po zebraniu wymaganych trzydziestu deklaracji i przygotowaniu regulaminu Sekcji wystąpiono do Prezesa PTF o jej powołanie. W Biuletynie ZG PTF 1/2015 pojawiła się informacja o powołaniu Sekcji Fizyki Jądrowej, a jako przewodniczącego wymieniono prof. K. Ruska. Na nową kadencję, w 2017 roku  powołano nowy, już nie tymczasowy Zarząd Sekcji, pod przewodnictwem prof. A. Maja, który przystąpił do intensywnej działalności mającej na celu m.in. integrację i aktywizację krajowego środowiska fizyków jądrowych.

Sekcja Fizyki Jądrowej swoją aktywność wiąże z badaniami naukowymi w obrębie fizyki jądrowej i jej zastosowań oraz energii i energetyki jądrowej, a także ich popularyzacją.

W szczególności liczymy na aktywność młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów.

Zapraszamy do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Fizycznego i przyłączenie się do działań Sekcji Fizyki Jądrowej.