Zarząd Sekcji Fizyki Jądrowej

Zarząd

Michał Warda – Przewodniczący 
Elżbieta Stephan – Wiceprzewodnicząca 
Paweł J. Napiórkowski – Sekretarz 
Maria Kmiecik 
Michał Kowal

Komisja Rewizyjna

Piotr Bednarczyk – Przewodniczący 
Artur Dobrowolski 
Grzogorz Jaworski