Zarząd Oddziału Częstochowskiego

Kadencja 2021/ 2022

Zarząd 
Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Gębara, prof. PCz
Katedra Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: piotr.gebara@pcz.pl
tel.: (34) 325 01 11

Wiceprzewodniczący: dr hab. Ewa Mandowska, prof. UJD
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Długosza, Częstochowa
email: e.mandowska@ujd.edu.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 215

Sekretarz: dr Anna Przybył
Katedra Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: anna.przybyl@pcz.pl
tel.: (34) 325 01 11

Skarbnik: dr Renata Majgier
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Długosza, Częstochowa<br>
email: renata.majgier@ujd.edu.pl
tel.: (34) 361 49 19 (18)

Członkowie Zarządu
prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Długosza, Częstochowa
email: m.makowska@ujd.edu.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 271
           
prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Długosza
email: a.mandowski@ujd.edu.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 262

Komisja rewizyjna 
prof. dr hab. Jerzy Wysłocki
Katedra Fizyki, Politechnika Częstochowska<br>
email: jerzy.wyslocki@pcz.pl
tel.: (34) 325 07 95
           
prof. dr hab. Jacek Filipecki
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Długosza
email: j.filipecki@ujd.edu.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 212
           
dr Zygmunt Olesik
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Długosza
email: z.olesik@ujd.edu.pl