Misja Sekcji Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych

Główne zadanie: wspomaganie rozwoju interdyscyplinarnych prac badawczych i działalności dydaktycznej łączącej fizykę z ekonomią i naukami społecznymi.

 1. Wspieranie badań interdyscyplinarnych obejmuje następujące działania:
  1. ułatwianie współpracy fizyków z ekonomistami, socjologami i psychologami społecznymi
  2. nawiązywanie współpracy Instytutów i Wydziałów Fizyki z instytucjami badawczymi z dziedziny ekonomii, finansów i nauk społecznych, oraz z podmiotami rynkowymi i instytucjami monitorującymi (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa consultingowe )
  3. współpraca z urzędami centralnymi (NBP, Ministerstwo Finansów)
  4. pozyskiwanie szeregów czasowych z dziedziny finansów i ekonomii, wymiana danych miedzy grupami nadawczymi, stworzenie centralnego banku danych
  5. pozyskiwanie funduszy na badania z sektora prywatnego.
 2. Wspieranie edukacji w zakresie FENS, a zwłaszcza:
  1. pomoc dla istniejących specjalizacji ekonofizyki w szkołach wyższych
  2. inicjatywy zmierzające do otwieranie nowych interdyscyplinarnych specjalizacji w szkołach wyższych
  3. aktywizacja studentów i pomoc w zatrudnianiu absolwentów w instytucjach finansowych
  4. pomoc w organizacji studenckich praktyk w bankach i biurach maklerskich
 3. Organizacja cyklicznych konferencji i szkoleń.
 4. Popularyzacja i promocja działań Sekcji, w tym:
  1. współpraca z mediami (dzienniki, czasopisma fachowe, portal internetowy)
  2. współpraca z wydawnictwami (wydawanie i tłumaczenie książek, skryptów)
 5. Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz współpracy z analogicznymi sekcjami w innych krajach i towarzystwach międzynarodowych, w tym w EPS.