Postępy Fizyki 9 (5)

Tom

9

Zeszyt

5

Rok

1958
Postępy Fizyki 9 (5) 1958
Spis treści:
 
 1. A. Salam - Cząstki elementarne i symetrie czasoprzestrzeni (str. 479)
 2. W. Heisenberg - Kwantowa teoria pól i cząstki elementarne (str. 495)
 3. T. Skaliński - Orientacja optyczna atomów i jej wykrywanie metodami rezonansu magnetycznego (str. 515)
 4. M. Gaj - Powierzchnie asferyczne w układach optycznych o symetrii obrotowej (str. 543)
 5. M. Lefeld-Sosnowska - O strukturze węgli i grafitów (str. 559)
 6. O. Wołczek - Górna atmosfera oraz pozaziemskie promieniowania elektromagnetyczne i strumienie cząstek w świetle badań, wykonanych za pomocą sztucznych satelitów i rakiet wysokościowych (str. 573)
 7. Wzmacniacz impulsów z dyskryminatorem diodowym, typ WI-1 (W. Ryttel) (str. 587)
 8. Wzmacniacz selektywny WS-2 (J. Kaliński) (str. 593)
 9. Konferencja "Spektroskopia ciał stałych", Malvern (M. Suffczyński) (str. 599)
 10. KRONIKA (str. 605)
 11. L. Infeld - Nowe drogi nauki (J. Rayski) (str. 611)