Postępy Fizyki 9 (4)

Tom

9

Zeszyt

4

Rok

1958
Postępy Fizyki 9 (4) 1958
Spis treści:
 
  1. T. Piech - W 10 rocznicę śmierci profesora Konstantego Zakrzewskiego (str. 371)
  2. W. Heisenberg - Model Lee i kwantyzacja nieliniowych równań pola (str. 379)
  3. J. Nikliborc - Polowa mikroskopia jonowa (str. 417)
  4. J. Janik - Neutrony jako narzędzia badań substancji magnetycznych (str. 429)
  5. R. Sosnowski - Pomiar polaryzacji elektronów (str. 445)
  6. Konferencja Spektroskopii Jądrowej, Leningrad (Br. Kuchowicz) (str. 459)
  7. KRONIKA (str. 465)
  8. W. Rubinowicz - Kwantowa teoria atomu (J. Rzewuski) (str. 475)