Postępy Fizyki 8 (6)

Tom

8

Zeszyt

6

Rok

1957
Postępy Fizyki 8 (6) 1957
Spis treści:
 
 1. Z. A. KIemensiewicz - Tadeusz Godlewski (1878-1921) (str. 613)
 2. J. Cockcroft - Ośrodek Badawczy Energii Atomowej w Harwell (str. 623)
 3. Z. Szymański - Zastosowanie kolektywnego modelu jądra atomu (str. 641)
 4. T. D. Lee - Przegląd słabych oddziaływań (str. 659)
 5. J. Nikliborc - Polowa mikroskopia elektronowa (str. 673)
 6. M. Gaj - Obiektywy zwierciadlane (str. 691)
 7. Nowe elektrooptyczne własności germanu (J. Filiński) (str. 699)
 8. Międzynarodowa szkoła fizyki w Warennie (M. Suffczyński) (str. 701)
 9. Z pobytu w jugosławiańskiej letniej szkole fizyki (Br. Kuchowicz) (str. 704)
 10. KRONIKA (str. 707)
 11. W. Weizel - Fizyka Teoretyczna. Budowa materii (rec. I. Birula-Białynicki) (str. 717)
 12. A. F. Joffe - Półprzewodniki w fizyce współczesnej (rec. M. Suffczyński) (str. 719)