Postępy Fizyki 8 (3)

Tom

8

Zeszyt

3

Rok

1957
Postępy Fizyki 8 (3) 1957
Spis treści:
 
 1. R. Mierzecki - Grzegorz Landsberg (str. 275)
 2. W. Elenbaas - Pięćdziesięciolecie lampy rtęciowej (str. 279)
 3. K. Majewski - Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (str. 291)
 4. S. W. Wonsowski - O pewnych zagadnieniach kwantowej wieloelektronowej teorii półprzewodników (str. 301)
 5. G. Heber - O nowszych wynikach mezonowej teorii nukleonów (str. 313)
 6. B. Buras - Ujemne temperatury bezwzględne (str. 319)
 7. J. Sawicki - Polaryzacja nukleonów w reakcjach jądrowych (str. 327)
 8. C. Dąbrowski - Doświadczalne reaktory jądrowe III (str. 343)
 9. L. Landau, J. Smorodinski - Wykłady z teorii jądra atomowego (P. Zieliński) (str. 375)
 10. Konferencja poświęcona zagadnieniu emisji egzoelektronów, Innsbruck (B. Sujak) (str. 377)
 11. Pierwsza europejska konferencja mikroskopii elektronowej, Sztokholm (A. Feltynowski) (str. 377)
 12. Polsko-Czechosłowacka Konferencja Fizyki Ciała Stałego, Sopot (J. Auleytner) (str. 379)
 13. Konferencja spektroskopii jądrowej, Leningrad (A. Hrynkiewicz) (str. 386)
 14. KRONIKA (str. 395)