Postępy Fizyki 74 (2)

Tom

74

Zeszyt

2

Rok

2023
Postępy Fizyki 74 (2) 2023

Szanowni Czytelnicy,

dużymi krokami zbliża się 48. Zjazd Fizyków Polskich – informacje dotyczące Zjazdu zamieszczamy na s. 2. Program wrześniowego spotkania jest bogaty i urozmaicony – organizatorzy serdecznie zapraszają!
Z lektury drugiego numeru 74 tomu PF dowiemy się m. in.:

  • za co przyznano ubiegłoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki,
  • o pomiarach kwantowych i najnowszych osiągnięciach w dziedzinie metrologii
    kwantowej,
  • gdzie jest najzimniej w znanej nam części Wszechświata,
  • z jakimi prędkościami można by eksplorować kosmos,
  • co to jest soczewkowanie grawitacyjne.

Interesujące wiadomości „fizyczne” z różnych części kraju znajdziemy w Kronice – stałym dziale naszego kwartalnika. Dziękujemy organizatorom różnych wydarzeń oraz korespondentomoddziałów PTF za nadsyłanemateriałów i prosimy, by teksty do Kroniki wpływały do Redakcji PF do końca kwartału, którego dotyczą.

Zapraszam do lektury!

Anna Szemberg - red. naczelna