Postępy Fizyki 72 (3)

Tom

72

Zeszyt

3

Rok

2021
Postępy Fizyki 72 (3) 2021

Kwartalnik PTF opatrzono podtytułem informującym, że jest to CZASOPISMO NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU WIEDZY FIZYCZNEJ

Do naszej Redakcji wpływa ostatnio coraz mniej propozycji artykułów stricte fizycznych – zaczyna nam brakować materiałów do publikacji na łamach PF. Kronika oraz wspomnienia o wspaniałych fizykach nie mogą wypełniać całych numerów czasopisma. . . W związku z tym gorąco zachęcam do współpracy wszystkich fizyków (tych stowarzyszonych w PTF, jak i niebędących jego członkami) i apeluję do Państwa, byście dopingowali siebie, swoich współpracowników, kolegów, podopiecznych doktorantów, magistrantów i studentów, ale też swoich przełożonych do nadsyłania do Redakcji PF tekstów dotyczących waszych prac naukowych i przeprowadzanych eksperymentów, byście dzielili się swoimi osiągnięciami naukowymi z około 700 osobową rzeszą czytelników PF. To prawda, że PF nie są czasopismem punktowanym; pamiętajmy jednak, że w ocenie pracowników nauki bierze się też pod uwagę kompetencje z zakresu popularyzacji wiedzy, więc wydaje się, że umiejętność mówienia/pisania w języku polskim o tym, czym Państwo zajmują się na co dzień, w sposób zrozumiały nie tylko dla specjalistów w danej dziedzinie fizyki, jest bezcenna dla autorów i wielce pożyteczna dla społeczności fizyków, a przy tym pozwala realizować misję naszego periodyku.

Anna Szemberg, red. naczelna