Postępy Fizyki 72 (2)

Tom

72

Zeszyt

2

Rok

2021
Postępy Fizyki 72 (2) 2021

Kolejny numer 72 tomu PF otwierają dwa interesujące artykuły: prof. Mariusza Zubka z Politechniki Gdańskiej dotyczący progowej spektroskopii fotoelektronowej, w której rejestruje się fotoelektrony z niemal zerową energią kinetyczną, oraz praca zespołu autorskiego z Politechniki Wrocławskiej z prof. Andrzejem Miniewiczem na czele o krystalizacji substancji organicznych z roztworu z udziałem światła laserowego.

W stałym cyklu przekładów wykładów noblowskich z dziedziny fizyki proponujemy dwa wykłady specjalistów od neutrin T. Kajiti i A. B. McDonalda – laureatów nagrody Nobla przyznanej w 2015 roku. Wspominamy znakomitych fizyków, którzy odeszli: prof. Mariana Grynberga i prof. Ewę Skrzypczak.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bardzo ważny dla upowszechniania wiedzy ûzycznej, znany nam świetnie wieloletni projekt OLIMPIADA FIZYCZNA, która obchodzi kolejny ważny dla fizyków jubileusz.

Anna Szemberg, red. naczelna