Postępy Fizyki 72 (1)

Tom

72

Zeszyt

1

Rok

2021
Postępy Fizyki 72 (1) 2021

Pierwszy numer 72 tomu PF otwierają trzy bardzo interesujące artykuły wyróżnione w Konkursie PTF (2020) na najlepszy artykuł autorstwa młodego fizyka zgłoszony do PF. Serdeczne gratuluję Wyróżnionym w imieniu PTF, Jurorów Konkursu oraz Redakcji PF.

W stałym cyklu przekładów wykładów noblowskich z dziedziny fizyki proponujemy tym razem dwa wykłady laureatów nagrody Nobla z 2016 roku. Tak się złożyło, że tematyka jednego z wyróżnionych w Konkursie PTF artykułów nawiązuje do odkryć właśnie tych noblistów. Wspominamy zmarłą pod koniec ubiegłego roku dr Magdalenę Staszel, która przez 30 lat była członkinią Redakcji naszego czasopisma. Reklama na czwartej stronie okładki przypomina środowisku polskich fizyków o jubileuszu prof. Michała Hellera.

Anna Szemberg, red. naczelna