Postępy Fizyki 71 (3)

Tom

71

Zeszyt

3

Rok

2020
Postępy Fizyki 71 (3) 2020

Trzeci tegoroczny numer PF jest nieco obszerniejszy niż zazwyczaj, a to dlatego, że zamieściliśmy dodatkowo dwa bardzo interesujące artykuły nagrodzone w Konkursie na najlepszy artykuł zgłoszony do PF. Komunikat o wynikach Konkursu znajdą Państwo na następnej stronie, a ja w tym miejscu pragnę w imieniu PTF, Jurorów Konkursu oraz Redakcji PF serdecznie pogratulować nagrodzonym i wyróżnionym autorom.

Czytelników zainteresowanych ochroną środowiska zapraszam do lektury artykułu prof. Andrzeja Wiśniewskiego o niezwykłym wodorze, który może przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2. Profesor Mariusz Zubek wprowadza nas w tajniki spektroskopii stanów wzbudzonych cząsteczek. Publikujemy także polski przekład kolejnego wykładu noblowskiego dotyczącego fal grawitacyjnych. Pewną niespodzianką są recenzje autorstwa prof. Ludwika Komorowskiego dwóch książek wydanych przez PWN, które stanowią małe rozprawki polemiczne wykraczające nieco poza materię recenzowanych publikacji. Zachęcam Państwa do lektury tych tekstów, a także do polemiki z ich autorem.

W dniach 16–18.10.2020, w trybie dopuszczanym przez przepisy dotyczące epidemii, odbędzie się Jubileuszowy 46. Zjazd Fizyków Polskich z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Szczegóły znaleźć można na ostatniej stronie niniejszego numeru czasopisma.

Anna Szemberg, red. naczelna